Про центр

 

Центр гуманітарної освіти НАН України (ЦГО) створений на підставі Постанови Президії Академії наук України № 251 від 25.09.1991 р. Згідно Постанови Президії НАН України №280 16.07.1997 р. “Про виведення Центру гуманітарної освіти НАН України зі складу установ Відділення історії, філософії та права НАН України”. Центр підпорядковано безпосередньо Президії НАН України. Науково-методичне керівництво дослідницькою діяльністю Центру гуманітарної освіти НАН України залишається за Відділенням історії, філософії та права НАН України.

Основним завданням ЦГО є підготовка (лекції, семінари в обсязі 6 кредитів ЄКТС) аспірантів НАН України до складання кваліфікаційного іспиту з набуття загальнонаукових (філософських) компетентностей, прийом кваліфікаційного іспиту з набуття загальнонаукових (філософських) компетентностей (кваліфікаційного іспиту з філософії), а також здійснення наукових досліджень в галузі соціогуманітарних наук, зокрема філософських.

ЦГО НАН України складається з трьох основних підрозділів: відділ досліджень наукових і освітянських методологій та практик, кафедри філософії, кафедри філософії науки та культурології та філії ЦГО: Дніпропетровська, Львівська, Одеська, Харківська. При ЦГО діє Лабораторія постнекласичних методологій, яка об’єднує дослідників не тільки установи, але і інших установ НАН України, в тім колі і неакадемічних.

Центр гуманітарної освіти НАН України координує свої наукові дослідження з Інститутом філософії НАН України імені Г.С. Сковороди, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Київським педагогічним університетом імені М. Драгоманова, Інститутом вищої освіти АПН України тощо. Важливим напрямком діяльності Центру гуманітарної освіти НАН України є інтеграція наукових досліджень і освіти, що відбувається на рівні державних та недержавних освітніх установ і наукових товариств, а також на рівні різних програм і проектів.