Розклад лекцій

РОЗКЛАД

лекцій з філософії для слухачів наукових установ НАН України

на 2023/2024 навчальний рік

 

До уваги аспірантів!

Заняття з філософії будуть проводитись на платформі ZOOM


Установи НАН України Дні проведення занять Початок ПІБ викладача Дата першого заняття
1. Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України;
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського;
Інститут хімії високомолекулярних сполук;
Інститут гідробіології;
Інститут сорбції та проблем ендоекології;
Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка;
Інститут органічної хімії;
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря;
Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського;
Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна;
ДУ ННЦ радіаційної медицини НАНУ
Понеділок

900

CАВЕЛЬЄВА
Марина Юріївна
д.філос.н., професор ssmarina64@gmail.com
20.11. 2023
2. Інститут електродинаміки;
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів;
Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка;
Інститут прикладної фізики (м. Суми);
Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля;
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова;
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова;
Інститут технічної теплофізики;
Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова;
Інститут фізики;
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна;
Інститут ядерних досліджень НАНУ
Понеділок

1230

ВІЛЬЧИНСЬКА
СвІтлана Валентинівна
к.філос.н., доцент
svetavv@gmail.com
+38(097)390-78-30
20.11. 2023
3. Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона;
Інститут проблем математичних машин і систем НАН України;
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова;
Інститут прикладної математики і механіки НАН України (м. Слов’янськ)
Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова;
Інститут математики;
Інститут газу
Вівторок

1200

РИЖКО
Володимир Антонович
д.філос.н., професор
ryzhkovladimir8@gmail.com
(044) 278-30-13
21.11. 2023
4. ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки України» ім. Г.М. Доброва;
Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка;
Інститут всесвітньої історії;
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського;
Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка;
Інститут української мови;
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського;
Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні;
Інститут геологічних наук;
ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України»;
Інститут проблем реєстрації інформації;
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка;
Інститут географії;
Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця;
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького
Вівторок

1000

 

ТАРАНОВ
Сергій Володимирович
д.філос.н., доцент
svtaranoff@ukr.net
+38(095)476-84-05

 

21.11. 2023
5. Інститут економіки та прогнозування НАН України;
Інститут економіко-правових досліджень ім.В.К.Мамутова;
Інститут економіки промисловості;
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса;
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України;
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича;
Український гідрометеорологічний інститут
Середа 1000
СУХОДУБ
Тетяна Дмитрівна
к.філос.н., доцент
borftata@gmail.com
+38(050)643-74-19;
22.11. 2023
6. Інститут зоології ім. І.І Шмальгаузена;
Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова (м. Дніпро)
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного;
ДНУ Центр інноваційних медичних технологій НАН України;
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України;
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного;
Інститут фізіології рослин і генетики;
ДНУ «Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення»;
НЦ Аерокосмічних досліджень Землі інституту геологічних наук НАН України
ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України» (м.Одеса)
Середа 1530 Кирилюк
Олександр Сергійович
д.філос.н., професор
oleksander.kyrylyuk@gmail.com
+38(096)713-88-54;
08.11.
2023
7. Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору;
Інститут загальної енергетики;
Міжвідомче відділення електрохімічної енергетики НАН України;
Інститут відновлюваної енергетики;
ДУ “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України”
 Четвер 1200 Пасько
Зоя Олександрівна
к.філос.н., доцент
zoya_pasko@ukr.net
+38(050)178-14-07
23.11.
2023
8. Місто Харків
Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова;
Радіоастрономічний інститут РІ НАН України;
Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна;
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
 Середа 1500 Жеребкін
Сергій Васильович
д.філос.н., доцент
sergeyzherebkin@yahoo.com
15.11.
2023
9 Місто Харків
ДНУ «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів»;
Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного
 Четвер 1400 Білецький
Ігор Павлович
к.філос н., доцент
i.p.biletsky@karazin.ua
16.11.
2023
10 Місто Львів
Інститут фізики конденсованих систем НАН України;
Інститут народознавства НАН України;
Інститут українознавства НАН України;
Інститут регіональних досліджень НАН України;
Фізико-механічний інститут НАН України;
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача;
Інститут біології клітини НАН України
 Четвер 1500 Карась
Анатолій Феодосійович
д.філос.н, професор
anatolijkaras@yahoo.com
16.11.
2023