Наукова робота

2020 рік

Монографія  під редакцією Савельєвої М.Ю. та Суходуб Т.Д.  Соціокультурні передумови трансформації методології науки

2019 рік

У 2019 році  ЦГО НАН України здійснював навчальну роботу (лекції, семінари, консультації, екзамени, методичні розробки тощо) з аспірантами НАН України.
Усього навчалося 334 аспіранти (в Києві та філіях ЦГО НАН України).

За зазначений період працівниками ЦГО НАН України опубліковано 159 наукових праць загальним обсягом  190,2 д.а., в тім числі  колективні монографії:

  1.  Філософські основи наукових досліджень /відп. ред.: доктор філософських наук, доцент Іщенко Ю.А.) (http://cgo.org.ua/met-rozr). (18 д.а.);
  2. Философское самоопределение Густава Шпета / Под ред. М.Ю. Савельевой, Т.Д. Суходуб, Г.Е. Аляева Серия «Киевомышление». – К.: Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2019. – 424 с. (17,6 д.а.).

Одноосібна монографія:

  1. Вергун Д.В. Імідж. Концептуалогія та праксеологія. В-во Globe edit (Німеччина). https://cutt.ly/Me24zq9. (10 д.а.).

Навчальний посібник для аспірантів:

  1. «Філософія для аспірантів» (http://cgo.org.ua/met-rozr). (17 д.а.);

ЦГО НАН України видавав  періодичне наукове видання –  «Totallogy – XXI. Постнекласичні дослідження» № 36.

Спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка проведено Всеукраїнський круглий стіл. Читання пам’яті Івана Бойченка-2019. «Людина. Історія. Мораль», – Київ, 25 жовтня 2019р.

Проведена науково-практична конференція «Гуманітаристика: пошуки перетину психології, філософії та філології» «Human Science at the Crossroads of Psychology, Philosophy and Philology», (18-19 листопада 2019р.) м. Київ.

В 2019 році у ЦГО досліджувались дві планові теми:

  •  «Соціокультурні і когнітивні чинники трансформацій і інтеграцій методологій гуманітаристики і природознавства»(2018-2020рр.), керівник – д. філос. н., професор М.Ю. Савельєва;
  •  «Науковий дискурс: когнітивний та культурно-освітній контексти»(2019-2021рр.), керівник – д. філос. н., доцент Ю.А. Іщенко.

2018 рік

У 2018 р. ЦГО НАН України здійснював навчальну роботу (лекції, семінари, консультації, екзамени, методичні розробки тощо) з аспірантами НАН України.

Усього навчалося 365 чоловік (в Києві та філіях ЦГО).

За зазначений період видано 106 наукову працю загальним обсягом 96 д.а.

ЦГО НАН України також видавав 2 періодичних наукових видання – “Наукові і освітянські методології та практики” та “Totallogy – XXI. Постнекласичні дослідження”.

В 2018 році в ЦГО проводилась робота по двох наукових темах:

  •  “Соціокультурні і когнітивні чинники трансформацій і інтеграцій методологій гуманітаристики і природознавства”, керівник – д. філос. н., професор М.Ю. Савельєва;
  • “Філософсько-методологічна освіта науковця”, керівник – д. філос. н., доцент Ю.А. Іщенко.

В рамках цих робіт проводилось дослідження запланованих розділів, були видрукувані окремі праці.

Монографія Кізіма В.В. Перехідні та порубіжні процеси в суспільстві (2018 р.)

Монографія Іщенко Ю.А. Філософські основи наукових досліджень (2019 р.)