Розклад семінарів

 РОЗКЛАД

семінарських занять  з філософії для слухачів наукових закладів НАН України на 2018/2019 навчальний рік.

№ п/п

Заклади НАН України Дні проведення
занять
Час
проведення
занять
Ауд.

 Прізвище викладача

1 Телекомунікацій і глобального інформаційного простору; проблем математичних машин і систем; ММЦ інформаційних технологій та систем; проблем міцності; проблем реєстрації інформації. Понеділок    900 – 1200 113 д.філос.н.
КИСЕЛЬОВ М.М.
2 Мовознавства; української мови; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії  науки  (ЦІПІН); демографії та соціальних досліджень; всесвітньої історії; історії України. Понеділок  

1000–1300

Ін-т  мистецтвознавства
(4 поверх, к. № 412)
к.філос.н.
КРИВЕЦЬ Є.В.
3 Гідробіології; біохімії; хімії поверхні; органічної хімії; колоїдної хімії та хімії води. Вівторок 1600 – 1900 118 д.філос.н.
САВЕЛЬЄВА М.Ю.
4 Проблем матеріалознавства; електрозварювання; металофізики; загальної енергетики. Вівторок 900 –1200 113  

к.філос.н.
ВІЛЬЧИНСЬКА С.В.

5 Держави і права; економіки природокористування та сталого розвитку; економіки та прогнозування; економіко-правових досліджень; економіки промисловості, політичних і етнонаціональних досліджень. Середа 945–1245 113 к.філос.н.
СУХОДУБ Т.Д.
6 Української археографії та джерелознавства; літератури; географії; Центр проблем морської геології; археології; мистецтвознавства, фольклористики  та етнології. Середа 1000–1300 Ін-т  мистецтвознавства (4 поверх, к. № 412) к.філос.н.
КРИВЕЦЬ Є.В.
7 Математики; проблем реєстрації інформації; прикладної математики і механіки (м. Слов’янськ). Середа 1100 –1445 Ін-т математики,
к. № 208
к.філос.н.
ДРАПОГУЗ В.П.
8 Кібернетики. Середа 1300– 1600 113 д.філос.н.
ОНОПРІЄНКО В.І.
9 Український гідрометеорологічний ін-т; проблем моделювання в енергетиці; надтвердих матеріалів. Середа 1200–1500 119 к.філос.н.
ТРУБЕНКО А.І.
10 Геологічних наук; Центр аерокосмічних досліджень Землі; геофізики; газу; ядерних досліджень; прикладної фізики (м. Суми);  теоретичної фізики. Четвер 930 – 1315 113 к.філос.н.
ЛІТУС І.І.
11 Електродинаміки; технічної теплофізики; фізики; фізики напівпровідників; магнетизму, механіки. Четвер 1000 – 1300 118 д.філос.н.
КІЗІМА В.В.
12 Ботаніки;  експериментальної патології, онкології і радіобіології; геохімії мінералогії рудоутворення; фізіології рослин і генетики; фізіології ім. О.О.Богомольця Четвер 930 – 1315 118 к.філос.н.
ПАСЬКО І.Т.
13 Відновлюваної енергетики; біоорганічної хімії та нафтохімії; загальної і неорганічної хімії; фізичної хімії; біоколоїдної хімії; сорбції та проблем ендоекології. П’ятниця 1000 –1300 113 к.філос.н.
ПАСЬКО І.Т.
14 Молекулярної біології і генетики; зоології; клітинної біології та генетичної інженерії; харчової біотехнології та геноміки; мікробіології і вірусології; Центр гуманітарної освіти. П’ятниця 1000 –1300 118 к.філос.н.
ПАСЬКО З.О.