Розклад

 РОЗКЛАД

лекцій з філософії для слухачів наукових закладів НАН України на 2018/2019 навчальний рік.


п/п

Заклади НАН України Дні проведення занять Початок
і кінець занять
Ауд. Прізвище
викладача, посада

Дата першого заняття

1. Гідробіології; біохімії; відновлюваної енергетики; хімії поверхні; органічної хімії; біоорганічної хімії та нафтохімії; загальної і неорганічної хімії; геохімії мінералогії рудоутворення; фізичної хімії; колоїдної хімії та хімії води; біоколоїдної хімії. Понеділок 900-1200 118 д.філос.н.

CАВЕЛЬЄВА М.Ю.

05.11.18
2. Проблем матеріалознавства; електрозварювання; металофізики; фізико-технічний навчально-науковий центр; ін-т загальної енергетики; український гідрометеорологічний ін-т; ін-т проблем моделювання в енергетиці; надтвердих матеріалів. Понеділок 1400-1700 118 к.філос.н.

ВІЛЬЧИНСЬКА С.В.

05.11.18
3. Математики; кібернетики; проблем математичних машин і систем; МННЦ інформаційних технологій та систем; телекомунікацій і глобального інформаційного простору; проблем реєстрації інформації; проблем міцності; ін-т прикладної математики і механіки. Вівторок 1000-1300 118 д.філос.н.

РИЖКО В.А.

06.11.18
4. Мовознавства; української мови; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії  науки  (ЦІПІН); Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов; демографії та соціальних досліджень; всесвітньої історії; історії України; української археографії та джерелознавства; літератури; географії; Центр проблем морської геології; ін-т археології; мистецтвознавства, фольклористики та етнології.ердих матеріалів;лювання в енергнтиціводи. Вівторок 1310-1510 118 д.філос.н.

ТАРАНОВ С.В.

06.11.18
5. Електродинаміки; технічної теплофізики; геологічних наук; газу; геофізики; фізики; теоретичної фізики; фізики напівпровідників; Центр аерокосмічних досліджень Землі; ядерних досліджень; ін-т прикладної фізики; магнетизму. Середа 1000-1300 118 д.філос.н.

КІЗІМА В.В.

07.11.18
6. Держави і права; ДУ «Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку»; ДУ «Ін-т економіки та прогнозування»; ін-т економіко-правових досліджень; ін-т економіки промисловості, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень Середа 1340-1640 118 к.філос.н.

СУХОДУБ Т.Д.

07.11.18
7. Молекулярної біології і генетики; ботаніки; мікробіології і вірусології;  фізіології ім. О.О.Богомольця; експериментальної патології, онкології і радіобіології; клітинної  біології та генетичної  інженерії; харчової біотехнології та геноміки; зоології; фізіології рослин і генетики. Четвер 1400-1700 118 д.філос.н.

ІЩЕНКО Ю.А.

08.11.18

Відносно оцінок за реферати – звертатися до науково-методичного кабінету (к. 119/120).

Після проходження співбесіди за першоджерелами необхідно підійти до завідувача навчальної частини Центру для запису на кандидатський іспит. Заключити договір про сплату послуг. Пред’явити квитанцію про сплату послуг (к. 121).

Під час співбесіди та кандіспиту необхідно мати при собі паспорт.