Наукова робота

У 2017 р. ЦГО НАН України здійснював навчальну роботу (лекції, семінари, консультації, екзамени, методичні розробки тощо) з аспірантами та здобувачами НАН України.

Усього навчалося понад 230 аспірантів та здобувачів (у Києві та філіях ЦГО).


За зазначений період видано 96 наукових праць загальним обсягом  86,4 д.а.

В ЦГО НАН України вийшло друком 2 періодичних наукових видання – “Наукові і освітянські методології та практики” та “Totallogy – XXI. Постнекласичні дослідження”.

 

В 2017 році в ЦГО проводилась робота по двох наукових темах:
– “Перехідні та пограничні процеси в суспільстві: специфічні та загальні закономірності”, керівник – д. філос. н., професор В.В. Кізіма;
– “Філософсько-методологічна освіта науковця”, керівник – д. філос. н., доцент Ю.А. Іщенко.

 

В рамках цих робіт проводилось дослідження запланованих розділів, були видрукувані окремі праці.
Протягом року проведено 2 всеукраїнські наукові конференції.