Наукова робота

У 2018 р. ЦГО НАН України здійснював навчальну роботу (лекції, семінари, консультації, екзамени, методичні розробки тощо) з аспірантами НАН України.

Усього навчалося 365 чоловік (в Києві та філіях ЦГО).

За зазначений період видано 106 наукову працю загальним обсягом 96 д.а.

ЦГО НАН України також видавав 2 періодичних наукових видання – “Наукові і освітянські методології та практики” та “Totallogy – XXI. Постнекласичні дослідження”.

В 2018 році в ЦГО проводилась робота по двох наукових темах:

  •  “Соціокультурні і когнітивні чинники трансформацій і інтеграцій методологій гуманітаристики і природознавства”, керівник – д. філос. н., професор М.Ю. Савельєва;
  • “Філософсько-методологічна освіта науковця”, керівник – д. філос. н., доцент Ю.А. Іщенко.

В рамках цих робіт проводилось дослідження запланованих розділів, були видрукувані окремі праці.

Монографія Кізіма В.В. Порубіжні процеси в суспільстві (2015-2017р.)

Монографія Іщенко Ю.А. Філософсько-методологічна освіта науковця (2019)